Konferencie organizované ÚGBR CBRB SAV

 

13. medzinárodná vedecká konferencia "BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF RAW MATERIALS AND FOODSTUFFS" 17 - 19. september 2018, Smolenický zámok, Slovensko. Spoluorganizátori: Fakulta biotechnológie a potravinarstva SPU Nitra a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV
Viac informácií na: http://www.fbfs.eu/2018/home/

 

2. Svetový kongres INPPO 2016 spojený so stretnutím pracovnej skupiny WG 'Phenomen-all' COST FA1306
4-8. September, 2016, Bratislava, spoluorganizátori: ÚGBR SAV, INPPO (International Plant Proteomics Organization) a COST FA1306
Book of Abstracts (PDF)


"Ecological implications of strigolactones"

COST FA 1206 stretnutie pracovných skupín WG2 & 4, 20-22. júl 2016, Nitra, spoluorganizovaný ÚGBR SAV a SPU v Nitre (Katedra ochrany rastlín FAPZ)


International Workshop "Recent Advances in Neglected and Under-utilized Species Research"
October 18-21, 2015, IPGB SAS, Nitra, Slovak Republic, 60 p. ISBN978-80-970662-2-2.
Proceedings (PDF)


Neglected and Under-utilized Species Research in 21st Century

6th International Conference of the European Amaranth Association, October 21 - 24, 2012, Nitra, Slovak Republic, 67 p. ISBN 978-80-970662-1-5.
Book of Abstracts (PDF)

 

XXXXIst Annual Meeting of ESNA „Advances in Agrobiology Research and their Benefits to the Future"

and International Workshop

"Recent Advances in Plant Biotechnology"
September 24 - 28, 2012, Stará Lesná (High Tatras), Slovak Republic, 158 p. ISBN 978-80-552-0855-8.
Book of Abstracts (PDF)

 

COST FA0603 „Plant proteomics in Europe"
WG2 & MC meeting, October 14-16, 2009, IPGB SAS, Nitra, Slovakia, 65 p. ISBN 978-80-98088-83-6.

Book of Abstracts (PDF)


5th International Symposium of the European Amaranth Association. Amaranth - Plant for the Future
IPGB SAS, Nitra, November 9-14, 2008, 116 p. ISBN 978-80-89088-70-6.
Book of Abstracts (PDF)


International conference „Vaccinium spp. and Less Known Small Fruits: Cultivation and health benefit
and COST 863 Euroberry Research: From Genomics to Sustainable Production, Quality and Health"
Joint Meeting WG 3 & 4, September 30 - October 5, 2007, IPGB SAS, Nitra, Slovak Republic, 113 p. ISBN 978-80-89088-58-4.
Book of Abstracts (PDF)


7th International Symposium in the Series „Recent Advances in Plant Biotechnology.
Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production"
Stará Lesná, June 10-16, 2007, High Tatras, Slovak Republic, 194 p. ISBN 978-80-89088-51-5.
Book of Abstracts (PDF)


COST 863, WG1 From genome to berry fruit
February 23-25, 2006, Nitra, Slovakia, 26. p.
Book of Abstracts (PDF)


COST 843 Final Conference, COST 843 and COST 851 Joint Meeting
June 28 - July 3, 2005,Stará Lesná, Slovakia, 305 p. ISBN 80-89088-41-4.
Book of Abstracts (PDF)