Ing. Andrea Hricová, PhD.

 

Pozícia
vedecký tajomník CBRB SAV
samostatný vedecký pracovník


Kontakt
Tel.: 037/6943 328
E-mail: andrea.hricova@savba.sk


Vedecké zameranie

pletivové kultúry
genetické transformácie rastlín a expresia génov
funkčná genomika (metódy priamej a reverznej genetiky)
amarant


Vybrané publikácie za posledných 5 rokov

 • MEDO, Juraj - ŽIAROVSKÁ, Jana - MEDOVÁ, Janka - JAVOREKOVÁ, Soňa - KYSEĽ, Matúš - HRICOVÁ, Andrea. Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis. In Cereal Chemistry, 2018, vol. 95, no. 1, p. 109-116. ISSN 0009-0352.
 • HRICOVÁ, Andrea - FEJÉR, Jozef - LIBIAKOVÁ, Gabriela - SZABOVÁ, Monika - GAŽO, Ján - GAJDOŠOVÁ, Alena. Characterization of phenotypic and nutrition properties of valuable Amaranthus cruentus L. mutants. In Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2016, vol. 40, no. 5, p. 761-771. (1.311 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1300-011X.
 • KLUBICOVÁ, Katarína - SZABOVÁ, Monika - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LIBIAKOVÁ, Gabriela - HRICOVÁ, Andrea. Revealing the seed proteome of the health benefitting grain amaranth (Amaranthus cruentus L.). In Chemical Papers, 2016, vol. 70, no. 10, p. 1322-1335. (1.326 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0366-6352.
 • HUNKOVÁ, Júlia - LIBIAKOVÁ, Gabriela - GAJDOŠOVÁ, Alena. Shoot proliferation ability of selected cultivars of Rubus spp. as influenced by genotype and cytokinin concentration. In Journal of Central European Agriculture, 2016, vol. 17, no. 2, p. 379-390. ISSN 1332-9049.
 • GAJDOŠOVÁ, Alena - HRICOVÁ, Andrea - LIBIAKOVÁ, Gabriela - FEJÉR, Jozef. Rozhodnutie o registrácii odrody "Zobor": č.j.: Rozh 544-OOS-2016. Bratislva: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, 19.12.2016.
 • ŽIAROVSKÁ, Jana - ZÁHORSKÝ, Michal - HRICOVÁ, Andrea. Prosystemin identification in Amaranthus cruentus and A. hypochondriacus x hybridus based on data mining and sequence alignment. In GENETIKA-BELGRADE, 2016, vol. 48, no. 1, p. 211-218. (0.308 - IF2015). ISSN 0534-0012.
 • ŽIAROVSKÁ, Jana - HRICOVÁ, Andrea - GÁLOVÁ, Zdenka - ZÁHORSKÝ, Michal - BOŠEĽOVÁ, Danka. Utilization of Direct Amplification Methodology for Plant Genome Analysis. In Chemické Listy, 2016, roč.110, č.12, s.931-934. (0.279 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0009-2770.
 • MATEO-BONMATI, Eduardo - CASANOVA-SAEZ, Ruben - QUESADA, Viktor - HRICOVÁ, Andrea - CANDELA, Héctor - MICOL, Jose Luis. Plastid control of abaxial-adaxial patterning. In Scientific Reports, 2015, vol. 5, article Number: 15975. (5.578 - IF2014). (2015 - Current Contents, Scopus, WOS). ISSN 2045-2322.
 • SÚKENÍKOVÁ, Miroslava - LIBIAKOVÁ, Gabriela - MORAVČÍKOVÁ, Jana - HRICOVÁ, Andrea - GAJDOŠOVÁ, Alena. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of blackberry (Rubus fruticosus L.). In Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2015, vol.120, no.1, p.351-354. (2.125 - IF2014). (2015 - Current Contents). ISSN 0167-6857.
 • GAJDOŠOVÁ, Alena - LIBIAKOVÁ, Gabriela - ILIEV, Ivan - HRICOVÁ, Andrea. Adventitious shoots induction of Amaranthus cruentus L. in vitro. In Propagation of Ornamental Plants, 2013, vol. 13, no. 1, p. 33-39. (0.492 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1311-9109.
 • LABAJOVÁ, M. - ŽIAROVSKÁ, Jana - RAŽNÁ, Katarína - OVESNÁ, Jaroslava - HRICOVÁ, Andrea. Using of AFLP to evaluate gamma-irradiated amaranth mutants. In GENETIKA-BELGRADE, 2013, vol.45, no. 3, p. 825-835. (0.372 - IF2012). ISSN 0534-0012.
 • QUESADA, Víctor - SARMIENTO-MAŇÚS, Raguel - GONZÁLEZ-BAYÓN, Rebeca - HRICOVÁ, Andrea - ROSA PONCE, María - LUIS MICOL, José. Porphobilinogen deaminase deficiency alters vegetative and reproductive development and causes lesions in Arabidopsis. In PLoS ONE, 2013, vol. 8, no. 1, e53378. (3.730 - IF2012). (2013 - MEDLINE). ISSN 1932-6203.