RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Pozícia: vedúci vedecký pracovník

Kontakt: + 421/37 6943 333, e-mail: nrgrkorm savba.sk

Výskumná oblasť:

Genetika lesných drevín

Umelá a spontánna hybridizácia domácich druhov borovíc

Výskum hybridných rojov borovice lesnej a kosodreviny pomocou DNA markérov

Populačná štruktúra hybridných rojov borovíc a populácií ich rodičovských druhov zisťovaná pomocou DNA markérov

 

Vybrané publikácie:

 

KORMUŤÁK, Andrej - GALGÓCI, Martin - MAŇKA, Peter - KOUBOVÁ, Martina - JOPČÍK, Martin - SÚKENÍKOVÁ, Denisa - BOLEČEK, Peter - GÖMÖRY, Dušan. Field-based artificial crossings indicate partial compatibility of reciprocal crosses between Pinus sylvestris and Pinus mugo and unexpected chloroplast DNA inheritance. In Tree Genetics and Genomes, 2017, vol. 13, no.3, article Nu. 68. DOI 10.1007/s11295-017-1152 -x

KORMUŤÁK, Andrej - GALGÓCI, Martin -  SÚKENIKOVÁ, Denisa - BOLEČEK, Peter - LIBANTOVÁ, Jana -  GÖMÖRY, Dušan. Maternal inheritance of chloroplast DNA in Pinus mugo Turra: a case study of Pinus mugo × Pinus sylvestris crossing. In Plant Systematic and Evolution, 2018, vol. 304 p.71-76. https://doi.org/10.1007/s00606-017-1449-0

 KORMUŤÁK, Andrej -  GALGÓCI, Martin -  BOLEČEK, Peter - GÖMÖRY, Dušan. 2019: Antioxidant enzyme activity in Pinus mugo Turra, P. sylvestris L. and in their putative hybrids. Biologia, 2019, https://doi.org/10.2478/s11756-019-00198-y

KORMUŤÁK, Andrej - BRANA, Martina - GALGÓCI, Martin - MANKA, Peter -  SÚKENIKOVÁ, Denisa - LIBANTOVÁ, Jana - GÖMÖRY, Dušan. Pollen fertility and seed viability of putative hybrid swarms of Pinus sylvestris and Pinus mugo in Slovakia. In Silvae Genetica, 2019, vol. 67, p. 14-21. DOI:10.2478/sg-2019-0003

 KORMUŤÁK, Andrej -  GALGÓCI, Martin -  BOLEČEK, Peter - GÖMÖRY, Dušan. 2019:Effect of storage on pollen viability in Pinus sylvestris L., Pinus mugo Turra and their hybrid swarms. In Dendrobiology, 2019, vol. 82, p. 43-51.

 KORMUŤÁK, Andrej - GALGÓCI, Martin -  BOLEČEK, Peter - GÖMÖRY, Dušan - LIBANTOVÁ, Jana. 2020: Reinforced evidence on partial compatibility between Pinus sylvestris and Pinus mugo and on maternal inheritance of chloroplast DNA in the Pinus mugo × Pinus sylvestris cross. In Silvae Genetica, 2020, vol. 69, p. 108-115. DOI:10.2478/sg-2020-0015