Ing. Eva Boszorádová, PhD.

Pozícia:

vedecký pracovník


Kontakt:

Tel: 037/6943 110
E-mail
: eva.boszoradova@savba.sk


Vedecké zameranie:

rastlinné biotechnológie

príprava vektorových konštrukcií

transformácia rastlinných pletív

analýzy intaktných transgénnych rastlín

 

Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

·        BOSZORÁDOVÁ, Eva - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - LIBANTOVÁ, Jana - ZIMOVÁ, Mária - MORAVČÍKOVÁ, Jana**. Cre-mediated marker gene removal for production of biosafe commercial oilseed rape. In Acta Physiologiae Plantarum, 2019, vol. 46, no. 6, art. no. 73. (2018: 1.608 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0137-5881. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11738-019-2865-2

·        BOSZORÁDOVÁ, Eva** - ZIMOVÁ, Mária - GERŠI, Zuzana - BARDÁČOVÁ, Monika - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - MORAVČÍKOVÁ, Jana. Construction of plant transformation vector containing expression cassette of arabidopsis gene At1G54410. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2019, vol. 8, no. 5, p. 1209 -1211. (2018: 0.147 - SJR, Q4 - SJR). (2019 - SCOPUS, WOS). ISSN 1338-5178. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2019.8.5.1209-1211

·        MORAVČÍKOVÁ, Jana - UJVARIOVÁ, Nikoleta - ŽUR, Iwona - GÁLOVÁ, Zdenka - GERŠI, Zuzana - ZIMOVÁ, Mária - BOSZORÁDOVÁ, Eva - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó. Chitinase activities in wheat and its relative species. In Agriculture. - Piešťany : National Agricultural and Food Centre : Research Institute of Plant Production, 1954-, 2017, vol. 63, no.1, p. 14-22. (2016: 0.277 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0551-3677. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/agri-2017-0002

·        ZIMOVÁ, Mária - BOSZORÁDOVÁ, Eva - GERŠI, Zuzana - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - MORAVČÍKOVÁ, Jana. Preparation plant of vector construct containing dehydrin gene At2g21490. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2017, vol. 6, no. 6, p. 1261-1263. ISSN 1338-5178. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/jmbfs2017.6.6.1261-1263

·        MORAVČÍKOVÁ, Jana - MARGETÍNYOVÁ, Denisa - GÁLOVÁ, Zdenka - ŽUR, Iwona - GERŠI, Zuzana - ZIMOVÁ, Mária - BOSZORÁDOVÁ, Eva - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó. Beta- 1,3-glucanase activities in wheat and relative species. In Nova Biotechnologica et Chimica, 2016, vol. 15, no. 2, p. 122-132. (2015: 0.168 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6905. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/nbec-2016-0013

·        JUZOŃ, Katarzyna - GERŠI, Zuzana - MORAVČÍKOVÁ, Jana - ŽUR, Iwona - BOSZORÁDOVÁ, Eva - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - ZIELIŃSKI, Kamil - ZIMOVÁ, Mária - NOWICKÁ, Anna - KOPEĆ, Przemyslav - KRZEWSKA, Monika - DUBAS, Ewa. Possible involvement of glucoside hydrolases in rye (Secale cereale L.) androgenesis induction. In Acta Biologica Cracoviensia : series Botanica, 2016, vol. 58, suppl. 25, p.19. (2015: 0.625 - IF, Q4 - JCR, 0.292 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents). ISSN 0001-5296.

·        ZIELINSKI, Kamil - GERŠI, Zuzana - ZIMOVÁ, Mária - MORAVČÍKOVÁ, Jana - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - ŽUR, Iwona - KRZEWSKA, Monika - BOSZORÁDOVÁ, Eva - DUBAS, Ewa. Chitinase activity changes under androgenesis-inducing spike pre-treatment in winter rye (Secale cereale L.). In Acta Biologica Cracoviensia : series Botanica, 2016, vol. 58, suppl. 2, p. 89. (2015: 0.625 - IF, Q4 - JCR, 0.292 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents). ISSN 0001-5296.