Ing. Eva Boszorádová, PhD.


Pozícia:
vedecký pracovník


Kontakt:

Tel: 037/6943 110
E-mail
: eva.boszoradova@savba.sk


Vedecké zameranie:
rastlinné biotechnológie
príprava vektorových konštrukcií
transformácia rastlinných pletív
analýzy intaktných transgénnych rastlín


Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

  • BOSZORÁDOVÁ, Eva - LIBANTOVÁ, Jana - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - MORAVČÍKOVÁ, Jana. Application of Arabidopsis tissue-specific CRUC promoter in the Cre/loxP self-excision strategy for generation of marker-free oilseed rape: potential advantages and drawbacks. In Acta Physiologiae Plantarum, 2014, vol. 36, no. 6, p.1399-1409.
  • JOPČÍK, Martin - BAUER, Miroslav - MORAVČÍKOVÁ, Jana - BOSZORÁDOVÁ, Eva - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - LIBANTOVÁ, Jana. Plant tissue-specific promoters can drive gene expression in Escherichia coli. In Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2013, vol.113, no.3, p. 387-396.
  • BOSZORÁDOVÁ, Eva - LIBANTOVÁ, Jana - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - POLÓNIOVÁ, Zuzana - JOPČÍK, Martin - BERENYI, M. - MORAVČÍKOVÁ, Jana. Agrobacterium-mediated genetic transformation of economically important oilseed rape cultivars. In Plant Cell, Tissue and Organ Culture: International journal on in vitro culture of higher plants, 2011, vol. 107, no. 2, p. 317-323.