Mgr. Daša Gabrišová, PhD.


Pozícia:

post-doc


Kontakt:
Tel: 036/6943 341
e-mail: dasa.gabrisova@savba.sk


Vedecké zameranie:

Rastlinné biotechnológie
Gélová a bezgélová proteomika
Genomika


Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

  • GÁBRIŠOVÁ, Daša - KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - GOMORY, D. - BEREZHNA, V.V. - ŠKULTÉTY, Ľudovít - MIERNYK, J.A. - RASHYDOV, N.M. - HAJDUCH, Martin. Do cupins have a function beyond being seed storage proteins? In Frontiers in Plant Science, 2016, vol. 6, p. 1215. ISSN 1664-462X. doi: 10.3389/fpls.2015.01215