RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

 

Pozícia:
Vedecká riaditeľka ÚGBR CBRB SAV

Vedúca Oddelenia genetiky a reprodukčnej biológie

Samostatný vedecký pracovník

Zástupkyňa ÚGBR v Sneme SAV

 

Kontakt:
Tel: 037/6943 410

e-mail: alena.gajdosova@savba.sk

 

Vedecké zameranie:

- regenerácia a klonálna propagácia vybraných druhov drobného ovocia in vitro:

- mutačné šľachtenie láskavca (Amaranthus spp.)

 

Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

 

·        HUNKOVÁ, Júlia** - GAJDOŠOVÁ, Alena - SZABÓOVÁ, Monika. Effect of Mesos Components (MgSO4, CaCl2, KH2PO4) on In Vitro Shoot Growth of Blackberry, Blueberry, and Saskatoon. In Plants, 2020, vol. 9, no. 8, art. no. 935. (2019: 2.762 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants9080935; doi:10.3390/plants9080935

·        HUNKOVÁ, Júlia - GAJDOŠOVÁ, Alena**. In vitro rooting and acclimatization of Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem: Testing of auxin, spermidine, and gibberellin for overcoming dormancy. In Journal of Berry Research, 2019, vol. 9, no. 3, p. 549-561. (2018: 2.379 - IF, Q2 - JCR, 0.645 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 1878-5093. DOI:10.3233/JBR-180376; (ADCA)

·        HUNKOVÁ, Júlia - LIBIAKOVÁ, Gabriela - FEJÉR, Jozef - VUJOVIC, Tatjana - GAJDOŠOVÁ, Alena. Testing of different iron sources and concentrations on shoot multiplication of blackberry (Rubus fruticosus L.). In GENETIKA-BELGRADE, 2018, vol. 50, no. 1, p. 351 - 356. ISSN 0534-0012.

·        HUNKOVÁ, Júlia - Libiaková, Gabriela - Fejér, Jozef - Gajdošová, Alena Improved Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. Ex M. Roem. shoot proliferation by manipulating iron source. Propagation of Ornamental Plants 2017, vo. 17, no. 3, p. 103-107.

·        HRICOVÁ, Andrea - FEJÉR, Jozef - LIBIAKOVÁ, Gabriela - SZABOVÁ, Monika - GAŽO, Ján - GAJDOŠOVÁ, Alena. Characterization of phenotypic and nutrition properties of valuable Amaranthus cruentus L. mutants. In Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2016, vol. 40, no. 5, p. 761-771. (1.311 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1300-011X.

 

·        HUNKOVÁ, Júlia - LIBIAKOVÁ, Gabriela - GAJDOŠOVÁ, Alena. Shoot proliferation ability of selected cultivars of Rubus spp. as influenced by genotype and cytokinin concentration. In Journal of Central European Agriculture, 2016, vol. 17, no. 2, p. 379-390. ISSN 1332-9049.