RNDr. Alena Gajdošová, CSc.


Pozícia:
Vedúca Oddelenia populačnej genetiky a šľachtenia
Samostatný vedecký pracovník

Predsedníčka VR CBRB SAV a zástupkyňa ÚGBR v Sneme SAV

Kontakt:
Tel: 037/6943 315
e-mail: alena.gajdosova@savba.sk


Vedecké zameranie:

- klonálne množenie vybraných druhov drobného ovocia in vitro: mikropropagácia pomocou nodálnych segmentov a dormantných púčikov, adventívna organogenéza, somatická embryogenéza
- mutačné šľachtenie láskavca (Amaranthus sp.)


Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

  • HUNKOVÁ, Júlia - LIBIAKOVÁ, Gabriela - FEJÉR, Jozef - VUJOVIC, Tatjana - GAJDOŠOVÁ, Alena. Testing of different iron sources and concentrations on shoot multiplication of blackberry (Rubus fruticosus L.). In GENETIKA-BELGRADE, 2018, vol. 50, no. 1, p. 351 - 356. ISSN 0534-0012.
  • HUNKOVÁ, Júlia - Libiaková, Gabriela - Fejér, Jozef - Gajdošová, Alena Improved Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. Ex M. Roem. shoot proliferation by manipulating iron source. Propagation of Ornamental Plants 2017, vo. 17, no. 3, p. 103-107.
  • HRICOVÁ, Andrea - FEJÉR, Jozef - LIBIAKOVÁ, Gabriela - SZABOVÁ, Monika - GAŽO, Ján - GAJDOŠOVÁ, Alena. Characterization of phenotypic and nutrition properties of valuable Amaranthus cruentus L. mutants. In Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2016, vol. 40, no. 5, p. 761-771. (1.311 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1300-011X.
  • HUNKOVÁ, Júlia - LIBIAKOVÁ, Gabriela - GAJDOŠOVÁ, Alena. Shoot proliferation ability of selected cultivars of Rubus spp. as influenced by genotype and cytokinin concentration. In Journal of Central European Agriculture, 2016, vol. 17, no. 2, p. 379-390. ISSN 1332-9049.
  • GAJDOŠOVÁ, Alena - HRICOVÁ, Andrea - LIBIAKOVÁ, Gabriela - FEJÉR, Jozef. Rozhodnutie o registrácii odrody "Zobor": č. j.: Rozh 544-OOS-2016. Bratislva: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, 19.12.2016.
  • SÚKENÍKOVÁ, Miroslava - LIBIAKOVÁ, Gabriela - MORAVČÍKOVÁ, Jana - HRICOVÁ, Andrea - GAJDOŠOVÁ, Alena. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of blackberry (Rubus fruticosus L.). In Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2015, vol.120, no.1, p.351-354. (2.125 - IF2014). (2015 - Current Contents). ISSN 0167-6857.
  • GAJDOŠOVÁ, Alena - VUJOVIC, Tatjana - SÚKENÍKOVÁ, Miroslava - LIBIAKOVÁ, Gabriela. Improvement of adventitious organogenesis for regeneration of transgenic plants in blackberry. In GENETIKA-BELGRADE, 2015, vol. 47, no. 2, p. 599-608. (0.347 - IF2014). ISSN 0534-0012.
  • GAJDOŠOVÁ, Alena - LIBIAKOVÁ, Gabriela - ILIEV, Ivan - HRICOVÁ, Andrea. Adventitious shoots induction of Amaranthus cruentus L. in vitro. In Propagation of Ornamental Plants, 2013, vol. 13, no. 1, p. 33-39. (0.492 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1311-9109.
  • RUŽIĆ, Djurdjina - VUJOVIĆ, Tatjana - CEROVIĆ, Radosav - OSTROLUCKÁ, Mária-Gabriela - GAJDOŠOVÁ, Alena. Micropropagation in vitro of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L. ). In Acta Horticulturae 926, Proc. XXVIIIth IHC - International Berry Symposium, 2012, vol.1, p. 265-272. ISSN 0567-7572.
  • HRICOVÁ, Andrea - KEČKEŠOVÁ, Monika - GÁLOVÁ, Zdenka - LIBIAKOVÁ, Gabriela - GAJDOŠOVÁ, Alena. Investigation of protein profile changes in amaranth seeds after radiation mutagenesis. In Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 7, p. 542-545. (0.620 - IF2010). (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0009-2770.