Ing. Jana Libantová, CSc.

 

Pozícia:
vedúca oddelenia Molekulárnej biológie a biotechnológií

samostatná vedecká pracovníčka


Kontakt:

Tel: 037/6943 247
E-mail
: jana.libantova@savba.sk


Vedecké zameranie:

Výskum rastlinných chitináz a β-1,3-glukanáz v kontexte obrany rastlín voči stresu a ako súčasť tráviacich štiav mäsožravých rastlín

Výskum zameraný na biochemické antifungálne charakteristiky  purifikovaných enzýmov pre chitinázy a β-1,3-glukanázy

Testovanie jednotlivých génov izolovaných chitináz a β-1,3-glukanáz pre účely prípravy transgénnvch rastlín s cieľom zvýšiť ich odolnosť voči stresu


Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

·       RAJNINEC, Miroslav - JOPČÍK, Martin - DANCHENKO, Maksym - LIBANTOVÁ, Jana**. Biochemical and antifungal characteristics of recombinant class I chitinase from Drosera rotundifolia. In International Journal of Biological Macromolecules, 2020, vol. 161, p. 854-863.

·       ĎURECHOVÁ, Dominika* - JOPČÍK, Martin* - RAJNINEC, Miroslav - MORAVČÍKOVÁ, Jana - LIBANTOVÁ, Jana**. Expression of Drosera rotundifolia Chitinase in Transgenic Tobacco Plants Enhanced Their Antifungal Potential. In Molecular Biotechnology, 2019, vol.61, no.12, p.916-928.

·       JOPČÍK, Martin - MORAVČÍKOVÁ, Jana - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - BAUER, Miroslav - RAJNINEC, Miroslav - LIBANTOVÁ, Jana. Structural and functional characterisation of a class I endochitinase of the carnivorous sundew (Drosera rotundifolia L.). In Planta, 2017, vol. 245, no. 2, p. 313-327.

·       MICHALKO, Jaroslav - RENNER, Tanya - MÉSZÁROS, Patrik - SOCHA, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Jana - BLEHOVÁ, Alžbeta - LIBANTOVÁ, Jana - POLÓNIOVÁ, Zuzana - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó. Molecular characterization and evolution of carnivorous sundew (Drosera rotundifolia L.) class V beta-1,3-glucanase. In Planta, 2017, vol. 245, no. 1, p. 77-91

·       BOSZORÁDOVÁ, Eva - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - LIBANTOVÁ, Jana - ZIMOVÁ, Mária - MORAVČÍKOVÁ, Jana**. Cre-mediated marker gene removal for production of biosafe commercial oilseed rape. In Acta Physiologiae Plantarum, 2019, vol. 46, no. 6, art. no. 73. (2018: 1.608 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0137-5881. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11738-019-2865-2 Typ: ADCA