Mgr. Miroslav Klobučník

Pozícia:

doktorand (3. rok PhD. štúdia)
odborný pracovník s VŠ


Kontakt:

Tel: 037/6943 341
E-mail
: miroslav.klobucnik@savba.sk


Vedecké zameranie:
genetika a taxonómia lesných drevín

analýzy genetických štruktúr populácií

štúdium hybridologických vzťahov v rode Pinus

 

Vybrané publikácie za posledné 3 roky:

  • KLOBUČNÍK, Miroslav - GALGÓCI, Martin - KORMUŤÁK, Andrej (2019). Genetická štruktúra a diverzita hybridných rojov borovice lesnej a borovice horskej na severnom Slovensku. In Preveda : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019 [online], 1. 5. – 1. 6. 2019, abstrakt č. 1813, ISBN 978-80-972360-4-5.
  • KLOBUČNÍK, Miroslav - GALGÓCI, Martin - KORMUŤÁK, Andrej (2019). Interspecific gene flow in hybrid swarm of Pinus sylvestris and Pinus mugo. In Plant development: Systems Approach : international conference, Vienna, 28. 6. – 29. 6. 2019, p. 27.
  • KLOBUČNÍK, Miroslav - GALGÓCI, Martin - GÖMÖRY, Dušan - KORMUŤÁK, Andrej. Crossability of putative hybrids of Pinus sylvestris and P. mugo with their parents. In Silvae Genetica [podané].