Kontakt


Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Centrum biológie rastlín a biodiverzity
Slovenskej akadémie vied
Akademická 2
P. O. Box 39A
950 07 Nitra

Tel:
+421-37/69 434 09

E-mail: 
ugbr@savba.sk