Kontakt


Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Centrum biológie rastlín a biodiverzity
Slovenskej akadémie vied
Akademická 2
P. O. Box 39A
950 07 Nitra

Tel:
+421-37/69 434 09
Fax: +421 -37/73 366 60

E-mail:
monika.budajova@savba.sk

Web:
http://pribina.savba.sk/ugbr