Ing. Veronika Lancíková, PhD.


Pozícia:

post-doc


Kontakt:
Tel: 037/6943 334
e-mail: veronika.lancikova@savba.sk


Vedecké zameranie:

Rastlinné biotechnológie
Štúdium adaptácie rastlín v radiáciou kontaminovanej oblasti Černobyľu
Analýza DNA metylácií

Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

  • LANCÍKOVÁ, Veronika - ŽIAROVSKÁ, Jana - DANCHENKO, Maksym - BEREZHNA, Valentyna - BEŽO, Milan - RAŽNÁ, Katarína - RASHYDOV, Namik, HAJDUCH, Martin. 2014. Preliminary analysis of DNA isolated from flax grown in the radio-contaminated Chernobyl area for six generations suggests the stability of fatty acid desaturase genes. In New Biotechnology, Edinburgh: European Federation of Biotechnology, 31, ISSN 1871-6784.
  • ŽIAROVSKÁ, Jana - BEŽO, Milan - LANCÍKOVÁ, Veronika - RAŽNÁ, Katarína. 2015. In silico based development of dLUTE length polymorphism marker for common flax germplasm evaluation. In Pakistan Journal of Botany, 47(6), p. 2278 - 2282. ISSN 0556-3321.
  • LABAJOVÁ, Mária - ŽIAROVSKÁ, Jana - RAŽNÁ, Katarína - LANCÍKOVÁ, Veronika. 2014. Restriction analyze of Amaranth mutant lines. In Pakistan Journal of Biological Sciences, 17(1), 68-73. ISSN 1028-8880.