Ing. Martin Jopčík, PhD.

 

Pozícia:
vedecký pracovník


Kontakt:
Tel: 037 6943332
E-mail: martin.jopcik@savba.sk


Vedecké zameranie:
rastlinné biotechnológie
príprava vektorových konštrukcií
transformácia rastlín
sledovanie génovej expresie prostredníctvom RT-Q-PCR
overexpressia proteínov v bakteriálnych systémov
populačná analýza prostredníctvom AFLP


Vyb
rané publikácie za posedných 5 rokov

  • JOPČÍK, Martin - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - MORAVČÍKOVÁ, Jana - ĎURECHOVÁ, Dominika - LIBANTOVÁ, Jana. The expression profile of Arabidopsis thaliana beta-1,3-glucanase promoter in tobacco. In Molecular Biology, 2015, vol.49, no.4, p. 543-549. (0.718 - IF2014). ISSN 0026-8933.
  • POLÓNIOVÁ, Zuzana - JOPČÍK, Martin - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - LIBANTOVÁ, Jana - MORAVČÍKOVÁ, Jana. The pollen- and embryo-specific Arabidopsis DLL promoter bears good potential for application in marker-free Cre/loxP self-excision strategy. In Plant Cell Reports, 2015, vol. 34, no. 3, p. 469-481. (3.071 - IF2014). (2015 - Current Contents). ISSN 0721-7714.
  • JOPČÍK, Martin - MORAVČÍKOVÁ, Jana - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - LIBANTOVÁ, Jana. Spacer length-dependent protection of specific activity of pollen and/or embryo promoters from influence of CaMV 35S promoter/enhancer in transgenic plants. In Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2014, vol.118, no.3, p.507-518. (2.612 - IF2013). (2014 - Current Contents). ISSN 0167-6857.
  • JOPČÍK, Martin - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - MORAVČÍKOVÁ, Jana - LIBANTOVÁ, Jana. Expression pattern of Arabidopsis thaliana pollen-and embryo-specific promoter in transgenic tobacco plants. In Acta Biologica Cracoviensia: series Botanica, 2014, vol. 56, no.1, p. 73-79. (0.662 - IF2013). (2014 - Current Contents). ISSN 0001-5296.
  • JOPČÍK, Martin - BAUER, Miroslav - MORAVČÍKOVÁ, Jana - BOSZORÁDOVÁ, Eva - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - LIBANTOVÁ, Jana. Plant tissue-specific promoters can drive gene expression in Escherichia coli. In Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2013, vol.113, no.3, p. 387-396. (3.633 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0167-6857.
  • BOSZORÁDOVÁ, Eva - LIBANTOVÁ, Jana - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - POLÓNIOVÁ, Zuzana - JOPČÍK, Martin - BERENYI, M. - MORAVČÍKOVÁ, Jana. Agrobacterium-mediated genetic transformation of economically important oilseed rape cultivars. In Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2011, vol. 107, no. 2, p. 317-323. (1.243 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0167-6857.