Ing. Miroslav Rajninec, PhD.

Pozícia:
vedecký pracovník


Kontakt:

Tel: 037/6943 332
E-mail
: miroslav.rajninec@savba.sk


Vedecké zameranie:

rastlinné biotechnológie

transformácia rastlinných pletív

expresia rekombinantných proteínov

elektroforetické analýzy proteínov

 

Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

  • RAJNINEC, Miroslav - JOPČÍK, Martin - DANCHENKO, Maksym -LIBANTOVÁ, Jana. Biochemical and antifungal characteristics of recombinant class I chitinase from Drosera rotundifolia. In International Journal of Biological Macromolecules, 2020, vol. 161, p. 854-863.
  • ĎURECHOVÁ, Dominika - JOPČÍK, Martin - RAJNINEC, Miroslav - MORAVČÍKOVÁ, Jana - LIBANTOVÁ, Jana. Expression of Drosera rotundifolia Chitinase in Transgenic Tobacco Plants Enhanced Their Antifungal Potential. In Molecular Biotechnology, 2019, vol.61, no.12, p.916-928.