Mgr. Veronika Mistríková, PhD.

 

Tel: 037/6943 350
e-mail: veronika.mistrikova@savba.sk

Moja súčasná práca je zameraná na štúdium morfologických zmien u vybraných druhov rastlín (sója, pšenica) indukovaných prítomnosťou ťažkých kovov akými je napr. kadmium, arzén, hliník, pomocou svetelnej a fluorescenčnej mikroskopie.ˇ

Pracovné skúsenosti - svetelná a fluorescenčná mikroskopia, transmisná elektrónová a kryo-elektrónová mikroskopia, kryo-metódy spracovania biologických vzoriek (metóda vysokotlakého zmrazovania, kryo-dehydratácie), imunocytochémia.


Publikácie

  • Kepczynski M, Lewandowska J, Witkowska K, Kędracka-Krok S, Mistrikova V, Bednar J, Wydro P, Nowakovska M. Bilayer structures in dioctadecyldimethylammonium bromide/oleic acid dispersions. Chemistry and Physics of Lipids 2011, 164: 359-367.
  • Mistrikova V, Bednar J. Saccharomyces cerevisiae nuclear and nucleolar antigen preservation for immunoelectron microscopy. Folia Biologica (Praha) 2010, 56(3):97-109.
  • Lewandowska J, Kepczynski M, Bednar J, Rzad E, Moravcikova V, Jachimska B, Nowakowska M. Silicone-stabilized liposomes. Colloid and Polymer Science 2010; 288(1): 37-45.