Mgr. Veronika Mistríková, PhD.

 

Pozícia:
vedecký pracovník


Kontakt:

Tel: 037/6943 350
E-mail
: nrgrmist@savba.sk


Vedecké zameranie:

histochemické analýzy

svetelná a fluorescenčná mikroskopia

abiotický stres

láskavec

 

Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

·       KONOTOP, Yevheniia - MÉSZÁROS, Patrik - SPIEß, Nadine - MISTRÍKOVÁ, Veronika - PIRŠELOVÁ, Beáta - LIBANTOVÁ, Jana - MORAVČÍKOVÁ, Jana - TARAN, Natalia - HAUPTVOGEL, Pavel - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó. Defense responses of soybean roots during exposure to cadmium, excess of nitrogen supply and combinations of these stressors. In Molecular Biology Reports, 2012, vol.39, no. 12, p. 10077-10087. (2011: 2.929 - IF, Q2 - JCR, 0.770 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2012 - Current Contents). ISSN 0301-4851. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11033-012-1881-8 Typ: ADCA

·       PIRŠELOVÁ, Beáta - MISTRÍKOVÁ, Veronika - LIBANTOVÁ, Jana - MORAVČÍKOVÁ, Jana - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó. Study on metal-triggered callose deposition in roots of maize and soybean. In Biologia, 2012, vol. 67, no. 4, p. 698-705. (2011: 0.557 - IF, Q4 - JCR, 0.256 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2012 - Current Contents). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/s11756-012-0051-8 Typ: ADDA