Fond Štefana Schwarza

(podporný fond na vytváranie postdoktorandských miest v SAV s garanciou finančného príspevku na obdobie 4 rokov)
Ocenenie získali:
Ing. Veronika Lancíková, PhD. (2018-2020)
Ing. Martin Jopčík, PhD. (2016 - 2020)
Mgr. Katarína Klubicová, PhD. (2012 - 2016)
Ing. Eva Boszorádová, PhD. (2009 - 2013)

 

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV

(súťaž Predsedníctva SAV pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov o najlepšiu vedeckú publikáciu)
Sekcia II. - Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách SAV
Ocenenie získali:
Ing. Martin Jopčík, PhD. (2015, 3. miesto)
Ing. Eva Boszorádová, PhD. (2009, 1. miesto)

 

Zlatý kosák

(cena udeľovaná ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súťaži exponátov v rámci medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex)
Cena za prvú slovenskú odrodu amarantu „PRIBINA", kategória: Veda a výskum
Ocenenie získal:
kolektív ÚGBR SAV (RNDr. Alena Gajdošová, CSc., Ing. Andrea Hricová, PhD., RNDr. Gabriela Libiaková, CSc.)

 

Cena Literárneho fondu

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu
Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2014
Kategória: prírodné a lekárske vedy
Ocenenie získala:
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD. (2. miesto )

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu
Prémia za trojročný vedecký ohlas za rok 2013
Kategória: prírodné a lekárske vedy
Ocenenie získala:
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD. (1. miesto )

 

Cena SAV za medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

Cena za súbor vedecko-výskumných prác pri charakterizácii dopadu jadrovej katastrofy v Černobyľskej oblasti na adaptáciu rastlín
Ocenenie získal:
Mgr. Martin Hajduch, DrSc. (2010)

 

Medaila SAV za podporu vedy

(ocenenie Vedeckej rady SAV)
Oblasť: pôdohospodárske vedy
Ocenenie získala:
prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc. (strieborná medaila)