Mgr. Miroslav Perniš, PhD.


Pozícia:

post-doc


Kontakt:
Tel: 037/6943 329
e-mail: miroslav.pernis@savba.sk


Vedecké zameranie:

Štúdium adaptácie a reakcie rastlín na dlhodobo zvýšenú radiáciu pomocou proteomických metód


Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

  • PERNIŠ, Miroslav - CHANG-HSIEN, Yang - HAJDUCH, Martin. Proteomics analysis of male sterility in Arabidopsis thaliana. In BOOK OF ABSTRACTS AND POSTERS, the 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, Stará Lesná, January 27-29, 2016. Nitra, 2016. ISBN 978-80-552-1452-8.
  • KLUBICOVÁ, Katarína - PERNIŠ, Miroslav - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - BEREZHNA, Valentyna V. - UVAČKOVÁ, Ľubica - RASHYDOV, Namyk M., HAJDUCH, Martin. Closer look on Chernobyl area-grown soybean seeds and their adaptation to increased level of ionizing radiation. Fourth Internatioal Symposium on Plant Signaling and Behaviour, St. Petersburg, Russia, Proceedings. St. Petersburg: SINEL Co.Ltd., 2016, ISBN 978-5-9908187-9-8, p. 176.