Profil verejného obstarávania

 

Predpokladaná hodnota zakázky rovnaká alebo alebo vyšia než 1000 €

Správa o VO

Oznámenia o VO

Otváranie ponúk VO

Výsledok vyhodnotenia ponúk

Odôvodnenie 1 ponuky


Infomácie a dokumenty

Súťaže
Zmluvy
Dodacie listy
Suma plnenia
Zoznam subdodávateľov

Oznámenia o výsledku VO

Sankcie a pokuty

Zverejnené zmluvy

Ponuky uchádzačov

Správa za Q. podľa §99 ods. 1