Projekty financované EÚ a iné medzinárodné projekty

 

Adaptácia rastlín na znečistenie ťažkými kovmi
(7RP, ev. č. 612587, 2014 - 2017)

Vedúci projektu:
Mgr. Martin Hajduch, DrSc.


Systematická MS kvantifikácia alergénnych a celiatických proteínov v pšenici

(Kontraktovo-zmluvný projekt Syngenta, 2010-2012)

Vedúci projektu:
Mgr. Martin Hajduch, PhD.

Biobezpečná transgénna repka olejka metódami biotechnológie
(SAV-FM-EHP-2008-02-01, 2009-2011)
Vedúci projektu: Ing. Jana Libantová, CSc.

Kvantitatívna proteomická analýza vyvíjajúceho sa embrya, endospermu a semenného obalu v kontrolných rastlinách a rastlinách rastúcich v Černobyle
(MIRG-CT-2007-200165, 2007-2011)
Vedúci projektu: Mgr. Martin Hajduch, PhD.

Úloha cytoskeletonu avezikulárneho transportu pri zostavovaní polarity počas in vitro embryogenézy a vývinu peľu v arábovke akukurici
(AvH 3.4 - 8151/08028, 2008-2009)
Vedúci projektu: Mgr. Bohuš Obert, PhD.

Založenie polarity a štúdium zmien cytoskeletonu v priebehu androgenézy kukurice
(SAS-HAS, 2007-2009)
Vedúci projektu: doc. RNDr. Anna Preťová, DrSc.

Programovaná smrť buniek v reprodukcii rastlín
(SAS - CSIC, 2007-2009)
Vedúci projektu: doc. RNDr. Anna Preťová, DrSc.


MAR sekvencie ako ,,booster" genetickej transformácie ľanu siateho
(ESF, JPD 3BA 2005/1-031, 2007-2008)
Vedúci projektu: Ing. Andrea Hricová, PhD.


Štúdium mitogénom-aktivovaného proteín kinázového prenosu signálu na aktínový cytoskeleton
(DAAD 62223, 2005-2006)
Partner Institution: Inst. Cellular and Molecular Botany, University of Bonn, Bonn, Germany
Vedúci projektu: doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.