doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.

Pozícia:
vedecký riaditeľ ÚGBR SAV
vedúci vedecký pracovník


Kontakt:
Tel: 037/6943 410
      037/733 66 59 
e-mail: jan.salaj@savba.sk


Vedecké zameranie:

- Štrukturálne a molekulárne aspekty somatickej embryogenézy vyšších rastlín
- Reprodukčná biológia a biotechnológie rastlín


Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

  • SALAJ, Terézia - MATÚŠOVÁ, Radoslava - SALAJ, Ján. Conifer somatic embryogenesis - an efficient plant regeneration system for theoretical studies and mass propagation. In Dendrobiology, 2015, vol. 74, p. 69-76.
  • SALAJ, Terézia - FRÁTEROVÁ, Lenka - CÁRACH, Martin - SALAJ, Ján. The effect of culture medium formulation on Pinus nigra somatic embryogenesis. In Dendrobiology, 2014, vol. 71, p. 119-128.
  • FRÁTEROVÁ, Lenka - SALAJ, Terézia - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - SALAJ, Ján. The role of chitinases and glucanases in somatic embryogenesis of black pine and hybrid firs. In Central European Journal of Biology, 2013, vol.8, no.12, p.1172-1182.
  • PILARSKA, Maria - KONIECZNY, Robert - SALAJ, Ján - MALEC, Przemyslaw - KNOX, J.Paul. Structural and molecular features of somatic embryogenesis in Trifolium nigrescens. In Acta Biologica Cracoviensia: series Botanica, 2013, vol. 55, suppl. 2, p. 22.
  • SALAJ, Terézia - FRÁTEROVÁ, Lenka - CÁRACH, Martin - SALAJ, Ján. Somatic embryogenesis: method for vegetative reproduction of conifers. In Folia Oecologica, 2013, vol. 40, no. 2, p. 251-255.
  • SALAJ, Terézia - SALAJ, Ján. Somatic embryogenesis: a biotechnological approach for conifer trees micropropagation. In Current Opinion in Biotechnology, 2013, vol. 24, suppl.1, p. S42.
  • SALAJ, Terézia - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - SWENNEN, Rony - PANIS, Bart - SALAJ, Ján. Long-term maintenance of Pinus nigra embryogenic cultures through cryopreservation. In Acta Physiologiae Plantarum, 2012, vol. 34, no. 1, p.227-233.
  • SALAJ, Terézia - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó - FRÁTEROVÁ, Lenka - PIRŠELOVÁ, Beáta - SALAJ, Ján. Regrowth of embryogenic tissues of Pinus nigra following cryopreservation. In Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2011, vol. 106, no. 1, p. 55-61.