Vysokoškolské učebnice a skriptá

 • Ražná, K. - Bežo, M. - Žiarovská, J. - Štefúnová, V. - Filová, A. - Gajdošová, A. - Ostrolucká, M.G. - Hricová, A. - Libiaková, G. (2018) Explantátové kultúry rastlín. Vydanie prvé, Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, ISBN 978-80-552-1860-1, 151 s.
 • Gálová, Z; Balážová, Ž; Chrenek, P; Chňapek, M; Libantová, J; Matušíková, I; Moravčíková, J; Salaj, J; Drábeková, J. (2013) Metódy a techniky génových manipulácií. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ISBN 978-80-522-1092-6.
 • Gálová, Z; Salaj, J; Matušíková, I. (2012) Molekulárna biológia. Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, ISBN 978-80-552-0913-5.
 • Kraic, J; Faragó, J; Ostrolucká, MG; Libantová, J; Moravčíková, J; Jomová, K; Hraška, Š. (2011) Biotechnológie rastlín. FPV UKF v Nitre, ISBN 978-80-8094-885-6, 320 s.
 • Gálová, Z; Balážová, Ž; Libantová, J; Matušíková, I; Moravčíková, J; Salaj, J; Hricová, A. (2011) Praktické cvičenia z molekulárnej biológie. Prvé upravené a doplnené vydanie, Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, ISBN 978-80-552-0657-8. 68 s.
 • Hrubíková, K; Bežo, M; Kutišová, J; Žiarovská, J; Gajdošová, A; Ostrolucká, MG; Hricová, A; Libiaková, G. (2009) Explantátové kultúry. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, ISBN 978-80-552-0323-2, 127 s.
 • Gálová, Z; Balážová, Ž; Michalík, I; Libantová, J; Moravčíková, J; Hricová, A; Matušíková, I. (2008) Biotechnológie v rastlinnej produkcii. Prvé prepracované vydanie. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, ISBN 978-80-552-0146-7, 149 s.
 • Gálová, Z; Salaj, J; Matušíková, I. (2007) Molekulárna biológia 1. Druhé vydanie. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ISBN 80-8069-484-2, 165 s.
 • Gálová, Z; Gregáňová, Ž; Michalík, I; Libantová, J; Moravčíková, J; Preťová, A; Matušíková, I. (2006) Biotechnológie v rastlinnej produkcii. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, ISBN 80-8069-8, 148 s.
 • Salaj, T; Blehová, B. (2006) In vitro kultúry vyšších rastlín. Univerzita Komenského, Bratislava, ISBN 80-223-2061-7, 162 s.
 • Gálová, Z; Salaj, J; Matušíková, I. (2005) Molekulárna biológia 1. Prvé vydanie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, ISBN 80-8069-484-2, 165 s.
 • Lux, A; Erdelská, O; Jásik, J; Križo, M; Luxová, M; Ostrolucká, MG; Preťová, A; Sladký, Z; Zlinská, Z. (2005) Praktikum z anatómie a embryológie rastlín. Tretie vydanie. Polygrafické stredisko Univerzity Komenského, Bratislava, ISBN 80-223-2131-12, 136 s.
 • Gálová, Z; Gregáňová, Ž; Libantová, J; Matušíková, I; Moravčíková, J; Salaj, J. (2005) Praktické cvičenia z molekulárnej biológie. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, ISBN 80-8069-605-5, 64 s.
 • Lux, A; Erdelská, O; Jásik, J; Križo, M; Luxová, M; Ostrolucká, MG; Preťová, A; Sladký, Z; Zlinská, Z. (2001) Praktikum z anatómie a embryológie rastlín. Druhé vydanie. Polygrafické stredisko Univerzity Komenského, Bratislava, ISBN 80-223-2131-12, 136 s.
 • Lux, A; Erdelská, O; Jásik, J; Križo, M; Luxová, M; Ostrolucká, MG; Preťová, A; Sladký, Z; Zlinská, Z. (1998) Praktikum z anatómie a embryológie rastlín. Polygrafické stredisko Univerzity Komenského, Bratislava, ISBN 80-223-2131-12, 136 s.