Správa areálu SAV Nitra


zabezpečuje hospodársko-správnu činnosť, funkčnosť a prevádzkyschopnosť budov celého areálu SAV v Nitre, vrátane administratívno-hospodárskej a technickej činnosti ústavu vo vymedzenom rámci práv a povinností pre všetkých užívateľov areálu.
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
V súlade s § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu od 01.07.2015 nehnuteľný majetok štátu ponúkaný do nájmu sa zverejňuje výlučne na internetovej stránke Registra ponúkaného majetku štátu www.ropk.sk


Vedúca útvaru:
Ing. Henrieta Kvapilová
Zástupca vedúcej útvaru: Milan Vrančík

Pracovníci:
Ľuboš Baranec (technik BOZP)
Igor Candrák
Ľudmila Candráková
Agneša Dobiašová
Viera Kalužáková
Štefánia Šoková
Peter Šoka
Jozef Špoták
Milan Vrančík (technik Požiarnej ochrany)

 

Ekonomické oddelenie CBRB SAV
Ekonomické oddelenie so sídlom v Bratislave pôsobí na úrovni Centra biológie a biodiverzity SAV, ktorého súčasťou je ÚGBR spolu s Botanickým ústavom. Oddelenie zabezpečuje hospodárske, administratívne a technické vzťahy.


Pracovníci oddelenia z ÚGBR:

Ing. Henrieta Kvapilová (zástupkyňa vedúcej Ekonomického oddelenia CBRB SAV)
Monika Budajová (Elektronický Kontraktačný Systém, administratíva)
Ing. Zuzana Čokynová (účtovníctvo)
Ing. Petra Rečková (správa majetku)

 

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE ÚGBR CBRB SAV