Správa areálu SAV Nitra

 

Správa areálu SAV Nitra

zabezpečuje hospodársko-správnu činnosť, funkčnosť a prevádzkyschopnosť budov celého areálu SAV v Nitre, vrátane administratívno-hospodárskej a technickej činnosti ústavu vo vymedzenom rámci práv a povinností pre všetkých užívateľov areálu.

 

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

V súlade s § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu od 01.07.2015 nehnuteľný majetok štátu ponúkaný do nájmu sa zverejňuje výlučne na internetovej stránke Registra ponúkaného majetku štátu www.ropk.sk

 

Vedúca útvaru: Ing. Henrieta Kvapilová

henrieta.kvapilova@savba.sk

Tel: +421-37-6943 363

 

Zástupca vedúcej útvaru: Milan Vrančík (technik Požiarnej ochrany)

mvrancik@pribina.savba.sk

Tel: +421-37-6943 109

 

Pracovníci:

Ľuboš Baranec (technik BOZP)

Igor Candrák (domovník)

Marianna Šišková

Viera Kalužáková

Ľudmila Candráková

Štefánia Šoková

Peter Šoka

Jozef Špoták

 

Ekonomické oddelenie CBRB SAV

Ekonomické oddelenie so sídlom v Bratislave pôsobí na úrovni Centra biológie a biodiverzity SAV, ktorého súčasťou je ÚGBR spolu s Botanickým ústavom. Oddelenie zabezpečuje hospodárske, administratívne a technické vzťahy.

 

Pracovníci oddelenia z ÚGBR:

Ing. Henrieta Kvapilová (zástupkyňa vedúcej Ekonomického oddelenia CBRB SAV)

 

Ing. Petra Rečková (účtovníctvo)

petra.reckova@savba.sk

Tel: +421-37-6943 405

 

Monika Budajová (referentka pre verejné obstarávanie, administratíva)

monika.budajova@savba.sk

Tel: +421-37-6943 409

 

Jarmila Majorová (správa majetku)

jarmila.majorova@savba.sk

Tel: +421-37-6943 362

 

 

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE ÚGBR CBRB SAV

 

Zmluvy, objednávky, faktúry

 

Zmluvy

Objednávky 

 

Faktúry  

Správy o zákazkach s nízkou hodnotu

Verejné obstarávanie

 

Profil VO

 

Správa o VO

Oznámenia o VO

Otváranie ponúk VO

Výsledok vyhodnotenia ponúk

Odôvodnenie 1 ponuky

 

Informácie a dokumenty

Súťaže

Zmluvy

Dodacie listy

Suma plnenia

Zoznam subdodávateľov

 

Oznámenia o výsledku VO