Vedecká rada

pôsobí na úrovni Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, ktorého súčasťou je ÚGBR spolu s Botanickým ústavom. Členmi za organizačnú zložku ÚGBR sú:


Predseda Vedeckej rady:
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Členovia:
RNDR. Terézia Salaj, DrSc.
Ing. Jana Libantová, CSc.