Vedecký riaditeľ ÚGBR

zástupca riaditeľa Centra biológie rastlín a biodiverzity (CBRB SAV)


doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.
Tel: 037/6943 410
Fax: 037/73 366 60
E-mail: jan.salaj@savba.sk