Mgr. Veronika Mikitová

 

Pozícia:
doktorand


Kontakt:

Tel: 037/6943 351
E-mail
: veronika.mikitova@savba.sk


Vedecké zameranie:

rastlinné biotechnológie

izolácia génov pre rastlinné hydrolázy a štúdium ich funkcie v pôvodnom organizme

izolácia a purifikácia enzýmov pre rastlinné hydrolázy a stanovenie ich biochemických vlastností

charakteristika hydroláz počas trávenia koristi v mäsožravých rastlinách

 

Vybrané publikácie za posledných 5 rokov:

·        MIKITOVÁ, Veronika. Isolation of a partial gene sequence encoding myrosinase gene from Cardaria draba (Lepidium draba L.). In Scientific Conference of PhD. Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra – Proceedings of Abstracts : 11th November 2020. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2020, p. 14. ISBN 978-80-552-2242-4.