Výročné správy

Každoročne sa generuje správa činnosti, ktorá obsahuje všetky informácie o chode a aktivitách ústavu. Správy (PDF) za jednotlivé roky je možné stiahnuť

Správa 2016

Správa 2015

Správa 2014

Správa 2013

Správa 2012

Správa 2011

Správa 2010

Správa 2009

Správa 2008

Správa 2007

Správa 2006

Správa 2005

Správa 2002

Správa 2004

Správa 2003

Správa 2001

Správa 2000

Správa 1999