Výročné správy

Každoročne sa generuje správa činnosti, ktorá obsahuje všetky informácie o chode a aktivitách ústavu. Správy (PDF) za jednotlivé roky je možné stiahnuť

Správa CBRB SAV 2020

Správa CBRB SAV 2019

Správa CBRB SAV 2018

Správa CBRB SAV 2017

Správa ÚGBR SAV 2016

Správa ÚGBR SAV 2015

Správa ÚGBR SAV 2014

Správa ÚGBR SAV 2013

Správa ÚGBR SAV 2012

Správa ÚGBR SAV 2011